Большой топонимический словарь Крыма

 

 

Феномены топонимов: что означает крымский хороним Чонгар::01::02::03::04

Таким чином, термін дж(а)унгар міг би при монгольській орієнтації на південь відноситись до східної частини Кримського півострова, або ж при тюркській орієнтації на схід — до північної степової частини, що в обох випадках відповідає розташуванню Чонгарського кадилика, про який мова піде нижче, в північно-східній частині Криму.

Але топонім Чонъгъар не можна виводити з цього монгольського терміна з фонетичних причин, бо старописемній монгольській фонемі дж- (калм. з- і халха-монг. з-) відповідає в тюркських мовах дж- або й- (пор. халха-монг. засаг `влада`, кирг. жасак `дружина значного військового ватажка`, тур. yasak `заборона`; халха-монг. зах `край`, кирг. жака `край, берег`, тур. yaka `комір, берег, край, сторона`; халха-монг. зурх, кирг. жYрøк, тур. yürek `серце`), але ж ніяк не ч- (ш- в ногайській та казахській мовах).

В тюркських мовах ч- відповідає старописемній монгольській фонемі ч- (ц- в калмицькій та халхаській мовах), пор. халха-монг. цана `лижі`, кирг. чана(а) `сани`; халха-монг. цøл, кирг. чøл, тур. çöl `пустеля, степ`; халха-монг. цэвэр `чистий, охайний`, кирг. чебер `майстерний`; халха-монг. цэрэг, кирг. черик, тур. çeri `солдат, вояк`, `військо`; халха-монг. цэцэг, тур. çiçek `квітка`; халха-монг. цэцэн `мудрий`, кирг. чечен `красномовний`), тому топонім Чонъгъар аж ніяк не можна пояснити з монгольського апелятива дж(а)унгар чи з етноніма джунгар.

Кримський історик і краєзнавець В. К. Гарагуля в „Кратком словаре топонимов Крыма" в „Спутнике краеведа" (Симферополь, 1978) назву півострова Чонгар зіставив з іменем тюркського роду чункара.

З топонімом Чонгар співзвучні, крім назви відділення чункара роду кара-сакал покоління алімули казахів Молодшого жузу, ще імена маньчжурського роду чонгору і монгольського роду джунгуркін племені курлаут-уймакут або топонім Чонгора у Ферганській долині. Ніяких свідчень щодо перебування в Криму роду чункара немає. Етнонім чункара відсутній в тюркській етноойконімії Криму, яка нараховує в собі більше трьохсот різних тюрко-монгольських родоплемінних імен (Село ( كوى кой) Чонъгъар згадується в „Материалах для истории Крымского ханства” В. В. Вельяминова-Зернова (с. 109). На Чонгарському півострові існував хутір Адаман-Чонгар (тепер село Атамань), див.: Список населенных мест Российской империи. — СПб., 1865. — Т. 41: Таврическая губерния. — С. 47. Сучасне село Чонгар на півострові було засноване у 1922 р.).

Київський археолог Ю. О. Шилов пов`язує назву Чонгарського півострова з іменем загадкової етнічної групи чангар — `віючі (зерно)`, що нібито прийшла до Індії з Північного Причорномор`я, де її етнонім зберігся в назві півострова (Шилов Ю. А. О названии полуострова Чонгар (в связи с археологическими открытиями 1990 г.) // Проблемы истории Крыма: Тезисы докладов научной конференции 23-28 сентября 1991 г., Симферополь). — Симферополь, 1991. - Вып. 2. - С. 14-15).

Намагання Ю. О. Шилова у всіх археологічних пам`ятках Північного Причорномор`я знаходити сліди давньоіндійської міфології піддав справедливій критиці в спеціальній статті його колега Ю. Я. Рассамакін (Рассамакін Ю. Я. До проблеми вивчення курганних споруд // Археологія. — 1992. - №4. - С. 121-137). Звідки ж Ю.О. Шилов запозичив етнонім чанґар, який він ставить в один ряд з етнонімами чінґян та циган?

Про бродяче плем`я кунгур, кунджур, чунгур, яке мешкає у Пенджабі, говориться в Енциклопедичному словнику Брокгауза-Ефрона (Энциклопедический словарь. — СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1896. — Т. 17, кн.ЗЗ. - С. 23). Воно нібито й „дало початок турецькому чінґане, італійському цінґаро, іспанському гітано (назви циган)”.

У Європі циган називають „єгиптянами” (грецьке Gyphtos, англійське Gypsy, іспанське gitanos), бо вони видавали себе за нащадків єгипетських фараонів (пор. угорське fáraó-ivadek `циган`, `фараонове плем`я`). Інше їхнє ім`я — цигани (грец. Athinganos, Tsinganos, тур. Çingene, угор. cigány, португальське cigano, zingaro, ісп. cingaro, італ. tzingano, zingano, zingaro, німецьке Zigeuner) — походить від середньовічної назви єретиків (маніхеїв) у Фрігії та Лікаонії (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. — М., 1986. — Т.4. - С. 305) і не пов`язане з етнонімом чанґар.

Ю. О. Шилов вважає, що історична пам`ять привела циган на їхню прабатьківщину в Північному Причорномор`ї, де у топонімі Чонгар зберігається їхній прадавній етнонім. Але ж самоназва усіх європейських циган — рром `циган`, `чоловік` (Деметер Р. С., Деметер П. С. Цыганско-русский словарь (кэлдэрарский диалект). - М.: 1990. - С. 135, 267), котра походить від індійського терміна, що означає одну із каст: гінді dom ~ domb (із санскритського domba) `нижча каста в Індії, члени якої заробляють на життя плетінням мотузків, матів та кошиків, прибиранням сміття; вони також є акробатами та блазнями`, і — `каста мусульман, які заробляють музикою, співами й танцями` (Platts J. T. A Dictionary of Urdu, Classical Hindi and English. – L., 1884. — Vol. 1. - Р. 568-569), тобто цигани не можуть вважати, що в топонімі Чонгар відбито їхній етнонім.

В Енциклопедичному словнику Брокгауза-Єфрона названо ще дравідійську касту канджар (так її називають маратхи), яка заробляє плетінням кошиків та продажем мотузок (Энциклопедический словарь. — 1895. — Т. 14, кн. 27. — С. 280), тобто це те саме плем`я кунгур, кунджур, чунгур, про яке вже йшла мова. В мові гінді слово канджар означає нижчу касту кочовиків, що заробляє плетінням і продажем мотузок, а також рід циган і (в переносному значенні) брудну, ницу людину (Platts J.T. A Dictionary ... — Vol. 2. — Р. 87). Це слово потрапило в мову пушту ( كنجر `безсоромний, негідний`), перську ( غجر `циган`, `ворожбит`) та арабську غجر) `цигани`). В пушту слово چنگر чанґар `негідник` є, можливо, діалектною формою від етнонімного апелятива канджар. В Енциклопедичному словнику (Энциклопедический словарь. — 1896. — Т. 17, кн. 33. — С. 23) названо також бродяче плем`я кунджана (так його називають мусульмани), що мешкає в південній частині країни маратхів в Індії, одягається як мусульмани та заробляє музикою і танцями (В мові гінді термін канчан означає касту (схожу на європейських циган), жінки якої є танцівницями (Platts J. T. A Dictionary ... — Vol. 2. — Р. 852).

Таким чином, запропонована Ю. О. Шиловим етимологія топоніма Чонгар, котра пов`язує його з сумнівним етнонімом чанґар, не може бути прийнята як з лінгвістичної, так і з історичної точки зору. До того ж, Чонгарський півострів одержав свою назву від назви Чонгарського кадилику.

01::02::03::04

на верх страницы - Феномены топонимов Крыма 2 - на главную


 
Универсальный словарь
поиск по алфавиту
А Б В Г Д
ЕЁ Ж З ИЙ К
Л М Н О П
Р С Т У Ф
Х Ц Ч Ш Щ
ЪЬ Ы Э Ю Я

 
Форма поиска топонимов
Словарик значений слов
Дополнительные материалы
Комментарии пользователей
Феномены топонимов - 1
Феномены топонимов - 2
Феномены топонимов - 3
Теория топонимики Крыма - 1
Теория топонимики Крыма - 2
Теория топонимики Крыма - 3
Теория топонимики Крыма - 4
Теория топонимики Крыма - 5
Топонимические прогулки - 1
Топонимические прогулки - 2
Топонимические прогулки - 3
Топонимические легенды
Библиографический список
Ссылки: справочные ресурсы
 Достопримечательности Крыма
-неизвестное об известном-

Судакская крепость в Судаке

Пещерные города Крыма - Эски-Кермен

Чёрное море природа рыбы птицы

 

Администратор сайта - kimmeria@kimmeria.com

 
 
© 2011-2013 KWD (при использовании материалов активная ссылка обязательна)